Game nổ hũ | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Phim GDSK: Dinh dưỡng, Nước sạch và Vệ sinh môi trường

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An sản xuất và phát hành 4 bộ phim khoa giáo nhằm truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ đề Dinh dưỡng và Nước sạch vệ sinh môi trường. Với các nội dung cụ thể như sau:

Mời quý bạn xem  để có thêm những kiến thức về y khoa phục vụ cho cộng đồng và gia đình của chúng ta.

Trả lời

viTiếng Việt